Vejledende priser   Listepris Max. Haahrpris
  Benzin, 92 blyfri
Priserne er opdateret 9. februar 2016
Priserne er incl. moms, kr./l.
Benzin, 95 blyfri
Diesel, svovlfri
 
   
Vores prispolitik

Max. Haahrpris er altid mindst 25 øre på benzin og 40 øre på diesel under listeprisen. Yderligere prisnedsættelser kan forekomme lokalt! Prisændringer træder i kraft inden klokken 12 den pågældende dag.
 
 
HAAHR BENZIN ApS
Flegmade 15, 1. tv
DK-7100 Vejle
Tlf.: 76409409
CVR-nr.: 36552816